Статьи и рекомендации

Тональне опрацювання форми і передача матеріальності, підсумки виконаної роботи

Шостий етап роботи - тональне опрацювання форми і передача матеріальності. (мал. 1).

Вже остаточно обробляємо малюнок кожної деталі, стежимо за плавністю переходів тональних відношень, виявляє рефлекси і матеріальність предметів.

1. Рисунок голови. VI етап

На цьому етапі роботи детально вивчаємо закони розподілу світлотіні, закони контрастності (при виділенні полиску на кінчику носа), явище повітряної перспективи (передача простору за допомогою тональних відносин); розв'язується тональна задача взаємозв'язку фону з малюнком голови.


На останньому, сьомому, етапі підводимо підсумки виконаної роботи - перевіряємо загальнийстан малюнка, підпорядковуєдеталі цілому (мал. 2).


Узагальнення починається з перевірки і уточнення пропорцій голови, потім перевіряються тональні відносини. Тут необхідно ще раз відзначити найтемніше і найсвітліше місце в натурі і, зіставляючи півтони, привести малюнок до цілісного рішення.


Потім слід звернути увагу на ступіньопрацьовуваннядеталей. Деталі дальнього плану повинні менш пророблятись, деталі переднього плану - більш.

Підводячи підсумки виконаної роботи, необхідно переглянути, щоб рефлекси не опинилися в одній силі з світлом, пропрацьовані тіні не робили «дір», контрасти світла і тіні на дальньому плані не були надмірними.

2. Малюнок голови Аполлона. VII етап

Для того, щоб було легше побачити подібні недоліки, слід відставити малюнок на відстань (бажано помістити порядз натурою) і, примружившись, подивитися і на натуру і на свій малюнок.

Методична послідовність в роботі над малюнком повинна строго дотримуватися, оскільки порушення її уповільнюєзасвоєння матеріалу. Не можна перестрибувати через окремі етапи в роботі над малюнком: не знайшовши, наприклад, основних форм об'єму, переходити до детального аналізу натури; не зрозумівши конструкції предмету, переходити до передачі фактури і т.д. Треба послідовно закріплювати окремі етапи і розділи малюнка, оскільки кожний попередній розділ готує до подальшого.


Послідовність виконання малюнка привчає до міркування, до осмисленої побудови зображення на площині.

У міру того як звичка до послідовної роботи укоріняється, кількість етапів роботи починає скорочуватися. Чим більше набуваємодосвіду в роботі, тим менше потрібно етапів для виконання малюнка.


Етапи побудови зображення не повинні бути ізольованими один від одного, а повинні знаходитися в тісному зв'язку і взаємодії. Тому, акцентуючи увагу на будь-якому етапі побудови зображення, необхідно пов'язувати його з попереднім і наступним.

Слід також відзначити, що розчленовування процесу роботи над малюнком на окремі етапи умовне. Чіткі межі між окремими етапами провести важко. Крім того, може виявитися, що недостатньо точне або помилкове вирішеннязадачі попереднього етапу, і тому доведетьсяповернутися до того, що здавалося вже пройденим.


Впорядкувала Світлана Хавроненко