Статьи и рекомендации

Побудова зображення голови в повороті три чверті

1. Положення голови в повороті три-чверті

1. Положення голови на рівні очей (мал. 1, а).

Лицьова частина повинна бути зображена в перспективі (одна половина в більшому скороченні, інша - в меншому). Проте лицьову частину голови (праву і ліву половини) треба зображати одночасно і симетрично. Наприклад, намічавши абрис дальньої від нас щоки, одночасно намічаємо лінією і форму ближньої щоки, тобто повторюємо в дзеркальному порядку абрис дальньої щоки.
Профільна лінія трохи зігнута. Конструктивні лінії надбрівних дуг, розрізу очей, кореня носа, розрізу рота і підборіддя прямі і горизонтальні.

2. Положення голови вище за рівень очей (мал. 1, б).
При повороті три чверті голови форма її сильно видозмінюється, змінюється і вид конструктивної схеми.
При даному положенні лицьовий кут, звернений до глядача (край лобового горба, скроневої кістки, виличної і т. д.), завжди буде вищим за віддалений.
Профільна лінія зігнута. Нижні площини надбрів’я, носа і підборіддя добре видно. Кінчик носа вище лінії кореня носа.
3. Положення голови нижче за рівень очей (мал. 1, в).
Конструктивні лінії надбрівних дуг, розрізу очей, кореня носа, губ і підборіддя округлої форми і своїми вершинами направлені вниз. Кінчик носа при такому положенні нижче за корінь носа. Лінія розрізу очей наближається до лінії надбрівних дуг. Лицьова частина голови значно скорочується, а верхня частина черепної коробки збільшується. Профільна лінія трохи зігнута.

 

Впорядкувала Світлана Хавроненко